Priopćenje HDZ BiH s IX. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

E-mail Ispis PDF

hdzbih oods_logoDOMALJEVAC – U ponedjeljak 20.11.2017. godine, s početkom u 9,30 sati, u Vijećnici Općinskog vijeća u Domaljevcu održana je IX. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac.

Prilikom razmatranja zapisnika s prethodne sjednice OV-a vijećnica HDZ BIH Lucija Matić iznijela je primjedbu na netočno unesene podatke u zapisnik vezano za konstataciju oko razmatranja Izvješća o radu Udruge žena „Vez“ za 2016. godinu.

S 8 glasova „za“, 1 „suzdržan“ i 1 vijećnik se nije izjasnio uvažena je ova ispravka.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika Mjesne zajednice Domaljevac
3. Prijedlog Odluke o prodaji motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac
5. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta putem Javnog poziva i odabir najpovoljnije ponude
7. Izvješće o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja i upravljanja lovištem “Domaljevac” LU-e Domaljevac-Šamac za lovnu 2014/15 godinu, Lovačka udruga “KUNA” Domaljevac
8. Izvješće o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja i upravljanja lovištem “Domaljevac” LU-e Domaljevac-Šamac za lovnu 2015/16 godinu, Lovačka udruga “KUNA” Domaljevac
9. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge “TREĆA RADOST” Grebnice
10. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge pčelara “PRASKA” Domaljevac
11. Izvješće o radu za 2015.godinu udruge poljoprivrednika “3M” Bazik
12. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge poljoprivrednika “3M” Bazik
13. Izvješće o radu za 2016.godinu Ženskog nogometnog kluba “Posavina” Domaljevac
14. Izvješće o radu za 2016.godinu Udruge proizvođača povrća i cvijeća “HORTUS” Domaljevac-Šamac
15. Izvješće o radu za 2016.godinu inspektorata za nadzor za primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga, JMB, prebivališta, O/I, P/I, i državljanstva

Prije usvajanja Dnevnog rada Mario Jurkić – načelnik općine povukao je, kao predlagač, na doradu materijal pod točkom 2. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika Mjesne zajednice Domaljevac.

Mato Rošić – predsjednik Povjerenstva za statut i propise upoznao je nazočne sa stavom Povjerenstva vezano za materijale predložene po točkama dnevnog reda.

Lucija Matić- vijećnica HDZ BiH predložila je da se prije usvajanja Dnevnog reda povuku materijali pod točkama 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac i 5. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac iz razloga što nisu predmet razmatranja Općinskog vijeća, a na temelju očitovanja Maria Ćošković- stručnog savjetnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar preporučila je da se ovi materijali isprave u materijalno-pravnom smislu te da se usklade sa načelom efikasnosti i ekonomičnosti. Također je predložila da se materijal pod točkom 15. Izvješće o radu za 2016.godinu inspektorata za nadzor za primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga, JMB, prebivališta, O/I, P/I, i državljanstva razmatra kao Informacija te da se sukladno tome primi k znanju.

Mario Jurkić – načelnik općine prihvatio je, kao predlagač da se povuku materijali pod točkama 4. i 5., A Alen Ćošković – predsjednik OV-a prihvatio je da se materijal pod točkom 15. razmatra kao Informacija.

Nakon prihvaćenih prijedloga Alen Ćošković – predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o prodaji motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac
3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta putem Javnog poziva i odabir najpovoljnije ponude
4. Izvješće o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja i upravljanja lovištem “Domaljevac” LU-e Domaljevac-Šamac za lovnu 2014/15 godinu, Lovačka udruga “KUNA” Domaljevac
5. Izvješće o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja i upravljanja lovištem “Domaljevac” LU-e Domaljevac-Šamac za lovnu 2015/16 godinu, Lovačka udruga “KUNA” Domaljevac
6. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge “TREĆA RADOST” Grebnice
7. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge pčelara “PRASKA” Domaljevac
8. Izvješće o radu za 2015.godinu udruge poljoprivrednika “3M” Bazik
9. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge poljoprivrednika “3M” Bazik
10. Izvješće o radu za 2016.godinu Ženskog nogometnog kluba “Posavina” Domaljevac
11. Izvješće o radu za 2016.godinu udruge proizvođača povrća i cvijeća “HORTUS” Domaljevac-Šamac
12. Informacija o radu za 2016.godinu inspektorata za nadzor za primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga, JMB, prebivališta, O/I, P/I, i državljanstva

Zbog uvaženih utemeljenih prijedloga za izmjenu Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ BiH podržao je ovaj prijedlog Dnevnog reda te je isti usvojen sa 6 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa.

Nakon usvajanja Dnevnog reda vijećnici Luka Lucić, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić bez obrazloženja napustili su vijećnicu i ovu sjednicu.

Pod točkom jedan Vijećnička pitanja Klub je ponovio pitanja sa ranijih sjednica na koja još uvijek nisu dostavljeni odgovori.

U radu po utvrđenom Dnevnom radu Klub se temeljem dosadašnje prakse nije izjašnjavao o Izvješćima za 2015. godinu, dok je ostale materijale po točkama dnevnog reda, izuzev materijala pod točkom 6. i 7. (za točku 7. nije bilo podnositelja Izvješća), podržao te su isti usvojeni potrebitom većinom, a materijal pod točkom 12. je primljen k znanju.

Kao Klub koji se o svom radu izjasnio na početku rada ovog saziva Općinskog vijeća očekivali smo da će Odluke koje su bitne za ovu sredinu, konkretno Prijedlog Odluke o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta putem Javnog poziva i odabir najpovoljnije ponude, biti prepoznate od strane svih vijećnika u Vijeću i jednoglasno usvojene, nažalost to je izostalo od strane dijela vijećnika iz vladajuće većine.

U raspravama po točkama dnevnog reda učestvovali su dr. Mato Hrskanović i Lucija Matić.

Sjednica je završila s radom u 10,45 sati.

Odjel za informiranje OO HDZ BiH Domaljevac- Šamac

 

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje HDZ BiH s IX. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac