Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH sa VI. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

E-mail Ispis PDF

hdzbih oods_logoDOMALJEVAC – U srijedu 17.05.2017. godine, s početkom u 9,30 sati, u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu održana je VI. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Prilikom razmatranja zapisnika s prethodne sjednice iznijeli smo niz primjedbi koje su se odnosile na netočno unesene podatke u zapisnik vezano za glasovanje po pojedinim točkama dnevnog reda, nazive mjera koje su razmatrane, dužnosti koje obnašaju uposlenici općine itd.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta radi gradnje stambeno-poslovnog objekta sa parkingom
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprovođenje javnog nadmetanja
 4. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta radi gradnje stambeno-poslovnog objekta sa parkingom
 5. Izvješće o radu udruge roditelja djece s posebnim potrebama „ANGELUS“  za 2015.godinu
 6. Izvješće o radu udruge roditelja djece s posebnim potrebama „ANGELUS“  za 2016.godinu
 7. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Crvenog križa općine Domaljevac-Šamac za 2015.godinu
 8. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Crvenog križa općine Domaljevac-Šamac za 2016.godinu
 9. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Dječji vrtić Domaljevac za 2015.godinu
 10. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem  Dječji vrtić Domaljevac za 2016.godinu
 11. Financijski plan rada Dječji vrtić Domaljevac za 2017.godinu
 12. Izvješće o radu HNK „MLADOST“ Domaljevac za 2015.godinu
 13. Izvješće o radu HNK „MLADOST“ Domaljevac za 2016.godinu
 14. Izvješće o radu Osnovna škola Braće Radića Domaljevac za 2015.g.
 15. Izvješće o radu Osnovna škola Braće Radića Domaljevac za 2016.g.
 16. Plan i program rada sa financijskim izvješćem Osnovna škola Braće Radića Domaljevac za 2017.godinu
 17. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem  NK „KORPAR“ Grebnice za 2015.godinu
 18. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem  NK „KORPAR“ Grebnice za 2016.godinu

Dnevni red je usvojen glasovima većine, a Klub vijećnika HDZ BiH (dr. Mato Hrskanović, Lucija Matić, Josip Grgić i Miroslav Piljić) je bio suzdržan.

Pod točkom jedan Vijećnička pitanja ponovili smo pitanja sa ranijih sjednica na koja još nismo dobili odgovore:

Pitanja s III. redovne sjednice održane 16.02.2017. godine

 1. Tražimo da nam se dostavi kopija građevinske dozvole za Centar za zdravo starenje i banju
 2. Eksproprijacija zemljišta - Kada će biti izvršena eksproprijacija zemljišta i isplata naknade štete vlasnicima zemljišta za izgradnju poljskih nasipa sukladno Ugovoru koji je načelnik potpisao s UNDP, CRS i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske?

Pitanja s IV. redovne sjednice održane 08.03.2017. godine

 1. Tražimo da nam se dostavi  kopija uporabne dozvole za Centar za zdravo starenje

Pitanja s V. redovne sjednice održane 31.03.2017. godine

 1. Naziv županije - Temeljem kojeg propisa i po čijem naputku na dijelu dokumenata koji su sadržani u materijalima za sjednice Općinskog vijeća Domaljevac - Šamac stoji Posavski kanton/županija, što nije u skladu sa Ustavom Županije Posavske (članak 4.)?
 2. Naziv općine - Kako se zove općina u kojoj djeluje Samostalna služba za komunalne djelatnosti, budući da na službenoj tabli Službe stoji „OPĆINA DOMALJEVAC“?
 3. Potpore za novorođenu djecu

-          Na koji način i pod kojim uvjetima se ostvaruje pravo na ovu potporu?

-          Tražimo da nam se dostavi spisak osoba koje su ostvarile ovo pravo u 2015. i 2016. godini kao i spisak novorođene djece u 2015. i 2016 godini.

 1. Što je sa projektom općinskog vodovoda?

Na ovoj sjednici postavili smo i nova pitanja:

1.      Što je s objavom registra donacija, u kojoj je fazi i kad će biti objavljen? Izradu i objavu registra Načelnik je obećao na tribini mreže brana javno pred mještanima općine?

2.       Što je s funkcioniranjem ili nefunkcioniranjem KUD-a MLADOST Domaljevac?

3.       Tko je ravnatelj Centra za socijalni rad općine Domaljevac-Šamac?

4.     Po kojem zakonu, pravilniku, naputku i po čijem nalogu se prilikom podnošenja zahtjeva za dječji doplatak traže kopije osobnih iskaznica za roditelje?

Klub je bio „suzdržan“ na materijale pod točkama 2. i 4., za materijal pod točkom 3. Klub je bio protiv. Za Izvješća iz 2015. godine Klub se nije izjašnjavao, a za Izvješća za 2016. godinu  i Planove vrtića i škole za 2017. godinu po točkama 6., 8., 10., 11., 13., 15., 16. i 18. Klub je bio „za“ i ista su jednoglasno usvojena.

U raspravama po točkama dnevnog reda učestvovali su dr. Mato Hrskanović i Lucija Matić.

Sjednica je završila s radom u 12,45 sati.

Klub vijećnika HDZ BiH

 

 

 

 

 

 

Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH sa VI. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH sa VI. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac