Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s IV. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

E-mail Ispis PDF

hdzbih logo_125x60

DOMALJEVAC – U srijedu 08.03.2017. godine, s početkom u 11,00 sati, u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu održana je IV. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Od ukupno 11 vijećnika sjednici je nazočilo 10, a jedan vijećnik je opravdano bio odsutan.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Odluke o naknadama općinskih vijećnika i članova stalnih radnih tijela
 3. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Centra za socijalni rad Domaljevac za 2015. godinu
 4. Izvješće o radu sa financijskim izvješćem Centra za socijalni rad Domaljevac za 2016. godinu
 5. Prijedlog financijskog plana sa planom rada  Centra za socijalni rad Domaljevac za 2017. godinu
 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2015. godinu
 7. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja
 9. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba
 10. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova

Dnevni red je usvojen glasovima većine, a Klub vijećnika HDZ BiH (dr. Mato Hrskanović, Lucija Matić, Josip Grgić i Miroslav Piljić) je bio protiv.

Pod točkom jedan Vijećnička pitanja vijećnici iz Kluba HDZ BIH postavili su slijedeća pitanja:

 1. Tražimo da nam se dostavi kopija uporabne dozvole Centra za zdravo starenje.
 2. Tražim da mi se dopisi dostavljaju na hrvatskom jeziku
 3. Tražim da se prilikom obraćanja i dostavljanja materijala obraća s pripadajućim zvanjem sukladno Zakonu.

Kako na ovoj sjednici Klub vijećnika nije dobio odgovore na pojedina pitanja postavljena na prethodnim sjednicama, a koje javnost treba znati, sva neodgovorena pitanja ćemo ponoviti na narednoj sjednici i o tome izvijestiti u narednom službenom priopćenju.

Klub je bio protiv Prijedloga Odluke o naknadama općinskih vijećnika i članova stalnih radnih tijela uz obrazloženje da je većina u OV u sastavu Alen Ćošković, Luka Lucić, Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić nedavno donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim pristojbama i istom dodatno opteretila poduzetnike i gospodarstvenike naše općine, a sada se ovom Odlukom predviđaju dodatne naknade za vijećnike u OV-u i članove stalnih radnih tijela. Vizija i rad HDZ BIH i Kluba vijećnika HDZ BIH u Vijeću nije osobni interes vijećnika nego rad za dobrobit svih mještana naše općine.

Materijali pod točkama Dnevnog reda 3., 4., 5., 6., i 7. su usvojeni potrebitom većinom, a vijećnici dr. Mato Hrskanović i Lucija Matić sudjelovali su u pojedinačnoj raspravi.

Klub vijećnika HDZ BiH podržao je slijedeće:

-         Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za praćenje položaja branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja

-         Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za obnovu i povratak izbjeglih i raseljenih osoba

-         Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, mlade i jednakopravnost spolova

Sjednica je završila s radom u 12,54 sati.

Klub vijećnika HDZ BiH

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s IV. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac