Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s II. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac

E-mail Ispis PDF

hdzbih oods_logoDOMALJEVAC – U petak 27.01.2017. godine, s početkom u 10,00 sati, u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu održana je II. redovita sjednica Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Prije usvajanja Dnevnog reda razmatran je zapisnik s I. redovite sjednice OV Domaljevac-Šamac. Klub vijećnika HDZ BiH uložio je tri primjedbe na ovaj zapisnik koje su prihvaćene i zapisnik je jednoglasno usvojen od strane svih 11 vijećnika.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći Dnevni red:

 1. Vijećnićka pitanja
 2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim pristojbama
 3. Izvješće o radu zamjenskog Općinskog izbornog povjerenstva
 4. Prijedlog odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje članova OIP-a
 5. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu
 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke
 7. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ekonomske odnose i privatizaciju
 8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan djelovanja Centra za socijalni rad Domaljevac u vanrednim situacijama

U raspravi oko predloženog Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ BiH tražio je da predlagač povuče materijal predložen pod drugom točkom „Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim pristojbama“ na doradu, iz razloga što prilikom kreiranja ovog materijala nisu konsultirane Udruge poduzetnika i obrtnika i što ponuđena pravna rješenja u ovoj Odluci otvaraju niz nejasnoća oko primjene ovako ponuđenih odredbi.

Većina u Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac u sastavu Alen Ćošković, Luka Lucić, Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić nije prihvatila ovaj prijedlog Kluba vijećnika HDZ BiH.

Dnevni red je usvojen glasovima većine, a Klub vijećnika HDZ BiH (Mato Hrskanović, Lucija Matić, Josip Grgić i Miroslav Piljić) i neovisni vijećnik Mladen Vlahović su bili protiv.

Pod točkom jedan Vijećnička pitanja vijećnici iz Kluba HDZ BIH postavili su slijedeća pitanja:

1. Rad komunalne službe – čišćenje i održavanje u zimskim uvjetima

 • Da li postoji Pravilnik, naputak, plan ili drugi akt kojim je propisano ćišćenje i održavanje ulica u zimskim uvjetima, prioriteti, područja koja se čiste?
 • Da li Trg u Domaljevcu i staze (nogostupi) spadaju u područja koja se čiste od snijega?
 • Da li se privatna dvorišta čiste po nekim kriterijima napr. dužina prilaza, staračka domaćinstva, invalidi ili po kriteriju privatnih, rodbinskih i stranačkih veza i tko donosi odluku o ovome?
 • Zašto nisu oćišceni makadamski putevi koji vode do obiteljskih kuća, posebno do onih koji imaju djecu školske dobi?

2. Ugovor s UNO

 • Da li je općina ispunila sve uvjete iz Ugovora s Upravom za neizravno oporezivanje o korišćenju carinskog terminala, ako nije zašto nije i koje su sankcije i tko je odgovoran za ovaj propust?

3. Sredstva za Mjesne zajednice

 • Zašto se Mjesnim zajednicama Bazik i Domaljevac ne isplaćuju sredstva iz Proračuna općine Domaljevac-Šamac?

4. Licitacija zemljišta za poljoprivrednu obradu

 • Kada je zadnji puta obavljena licitacija za zemljište u vlasništvu općine konkretno mislim na zemljište „Blato“ ?
 • Tko je putem zadnje licitacije dobio zemljište na obradu i na koje vrijeme?

5. 25. Obljetnica 104. HVO Brigade

 • Da li su planirana sredstva za obilježavanje 25.obljetnice 104. HVO Brigade i da li se planira razgovarati s predstavnicima Udruga proisteklih iz Domovinskog rata?

Prilikom razmatranja Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim pristojbama Vijećnici Kluba HDZ BiH su nastojali ukazati i apelirati na većinu u Vijeću da je donošenje ovakve odluke destimulirajuće za postojeće poduzetnike i obrtnike, otvara mogućnost rada na crno, otpuštanje radnika, zatvaranje pojednih pravnih subjekata, gubitak radnih mjesta i daljnje odseljavanje s područja općine.

Odluka je usvojena s šest glasova za vijećnika iz većine u OV (Alen Ćošković, Luka Lucić, Zrinka Tuzlak, Đuro Perišić, Mato Rošić i Joso Perišić), tri protiv (Lucija Matić, Josip Grgić, i Miroslav Piljić) i dva suzdržana glasa (Mato Hrskanović i Mladen Vlahović).

Što se tiče ostalih predloženih materijala po točkama Dnevnog reda Klub vijećnika HDZ BiH podržao je slijedeće:

 •       Izvješće o radu zamjenskog Općinskog izbornog povjerenstva
 •       Prijedlog odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje članova OIP-a
 •       Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke
 •        Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ekonomske odnose i privatizaciju
 •       Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada
 •        Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan djelovanja Centra za socijalni rad Domaljevac u vanrednim situacijama

Klub Vijećnika nije podržao Odluku o o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu zbog predloženih članova povjerenstva (Ružica (Marijana) Josić, Luka (Ivo) Lucić i Alen (Stanko) Ćošković).

Sjednica je završila s radom u 12,30 sati.

 Klub vijećnika HDZ BiH

 

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Domaljevac - Šamac Priopćenje Kluba vijećnika HDZ BiH s II. redovite sjednice Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac