Davor Čordaš na Okruglom stolu u Vladi Županije Posavske

E-mail Ispis PDF

Davor Čordaš na Okruglom stolu u Vladi Županije PosavskeORAŠJE, 14.05.2012. - Član Predsjedništva HDZ BiH i ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor Čordaš sudjelovao je u Orašju Okruglom stolu po pitanju održivog povratka na području Posavske županije, koji je organizovala Vlada Posavske županije u saradnji sa kancelarijom OESS-a u Bijeljini.

Tema sastanka bilo je razmatranje dosadašnjih rezultata, kao i mogućnosti da se u narednom periodu pomogne ljudima koji žele da se vrate i ostanu na prostoru Posavine.

Ministar Čordaš je istakao da se veliki broj zahtjeva za obnovu i pomoć u održivom povratku, koji su pristigli u Ministarstvo, odnose upravo na prostor Posavine, te da postoji jaka želja ljudi da se vrate na ovaj prostor.

Prema riječima ministra, Ministarstvo će u skladu sa raspoloživim sredstvima prema Programu rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2012. godinu pomoći ljudima u Posavini, ali da su od velikog značaja i sredstva prikupljena na Donatorskoj konferenciji u Sarajevu.

Okruglom stolu u Orašju nazočio je i predsjednik Regionalnog odbora HDZBiH Posavina Josip Jerković.

YOU ARE HERE: Vijesti HDZ BiH Posavina Davor Čordaš na Okruglom stolu u Vladi Županije Posavske