Zajednica žena

E-mail Ispis PDF

Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina KosačaO Zajednici žena HDZ BiH "Kraljica Katarina Kosača"

Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je proistekla i plod je dugogodišnjeg razmišljanja članica HDZ-a BiH. Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača zalaže se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu, političkom odlučivanju i obitelji.

Cilj i djelovanje Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača jeste promicanje ravnopravnosti spolova, kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini.

Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima.

Zajednica žena HDZ BIH Kraljica Katarina Kosača će se zalagati za:

 • - Provedbu postojećih i stvaranje novih međunarodnih i državnim normi i standarda kojima će se promicati, štititi i svim ženama osigurati potpuno i jednako uživanje ljudskih prava
 • - Promicanju ekonomske samostalnosti žena, što predstavlja ravnopravan pristup žena svim ekonomskim resursima - zemlji, kapitalu, tehnologiji - kao i nadzor nad njima
 • - Aktivnost i političko djelovanje koje se temelji na odredbama iz konvencije UN o političkim pravima žena, Povelji o ljudskim pravima i slobodama, Ustavu BIH, Zakonu o jednakopravnosti spolova u BiH, Rezoluciji Europskog parlamenta o ženama u odlučivanju i odredbama Statuta i Programa HDZ BIH, te drugim međunarodnim konvencijama o pravima žena

Radit ćemo i na:

 • - Promicanju zaštite samohranih majki, zaposlenih žena, zdravstvenu zaštitu žena i poboljšanje uvjeta i položaja žena na selu
 • - Prava sudjelovanja i prava da budu birane u sva javno izabrana tijela, kao Muškarci
 • - Upoznavanje žena s njihovim temeljnim ljudskim pravima
 • - Promicanje smanjenja smrtnosti novorođenčadi i male djece
 • - Promicanje bavljenja žena sportom, kao jednim od oblika za postizanje i očuvanje zdravlja žena
 • - Izrada strategije za borbu protiv nasilja nad ženama
 • - Osiguranje odgovarajuće pomoći povratnicama i prognanicama, sudionicama i stradalnicama domovinskog rata
 • - Promicanje i poticanje, te provedba programa, uz potporu medija, usmjerenih na sprječavanje, rano otkrivanje i liječenje raka dojke, maternice i drugih vrsta zloćudnih bolesti reproduktivnog sustava žena
 • - Ostvarenje programa o ravnopravnosti spolova u obrazovanju
 • - Poduzimanje aktivnosti radi otklanjanja pravnih, administrativnih, kulturnih, običajnih, društvenih i gospodarskih prepreka kako bi se ženama osiguralo da na svim razinama sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš, gospodarenje prirodnim resursima i provedbu politike održivog razvoja
 • - Iskazivanje posebne pozornosti za budućnost mladeži i obrazovanje te će na organiziraniji način i sukladno interesima mladeži približiti vlastito djelovanje i poimanje društvenih odnosa i vrednota za koje se zauzima

Na području općine Domaljevac - Šamac Zajednica žena HDZ BiH je formirana 27.09.2009. godine.

 

YOU ARE HERE: Organizacija Zajednica žena