Temeljni ogranci

E-mail Ispis PDF

HDZ BiHTemeljne organizacije

Na području općine Domaljevac - Šamac, u okviru općinske organizacije HDZBiH, djeluju tri temeljne organizacije, a to su: TO Domaljevac, TO Bazik i TO Grebnice.

Izvršni odbori temeljnih ogranaka

Svaki temeljni ogranak ima Izvršni odbor (IO), a IO ima predsjednika.

=========================

Zadaće Izvršnih odbora temeljnih ogranaka

  • - raspravljanje političkih pitanja i odlučivanje o svim problemima u okviru svojeg djelokruga,
  • - provedba politike HDZBiH na području ogranka,
  • - određuje kandidate na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka,
  • - sudjeluje u predlaganju kandidata na izborima za tijela lokalne samouprave,
  • - nakon obavljenih izbora obvezno analizira postignute rezultate,
  • - inicira i organizira aktivnosti na poboljšanju uvjeta života u području djelovanja ogranka.
YOU ARE HERE: Organizacija Temeljni ogranci