Općinski odbor

E-mail Ispis PDF

HDZ BiHHDZ BiH na području općine Domaljevac - Šamac

Na području općine Domaljevac - Šamac djeluje općinska organizacija HDZBiH koju čine tri temeljne organizacije HDZBiH s područja općine Domaljevac - Šamac, a to su: TO Domaljevac, TO Bazik i TO Grebnice.

Općinski odbor

Općinsku organizaciju vodi općinski odbor HDZ BiH koji se sastoji od članova biranih na skupštini općinske organizacije HDZ BiH, članova temeljem dužnosti koju obnašaju kao i od članova kooptiranih odlukom Općinskog odbora.

Zadaće općinskog odbora

Zadaće Općinskog odbora HDZBiH jesu osobito:

  • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svoga djelokruga,
  • odgovornost za provedbu politike HDZBiH na području općine Domaljevac - Šamac,
  • imenovanje stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja,
  • sudjelovanje u predlaganju kandidata od općinske do razine BiH,
  • predlaže kandidate na izborima za tijela lokalne samouprave i kandidate za čelne dužnosti na razini općine,
  • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZBiH,
  • donosi odluku o raspuštanju temeljnih ogranaka HDZBiH,
  • nakon obavljenih izbora obvezno analizira postignute rezultate.

Predsjedništvo općinskog odbora i predsjednik

Općinski odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika općinskog odbora i dva potpredsjednika koji zajedno s tajnikom i rizničarom čine Predsjedništvo općinskog odbora.

Predsjednik općinskog odbora priprema sjednice općinskog odbora i odgovara za provedbu odluka i zaključaka općinskog odbora, te je dužan na svakoj sjednici Odbora izvijestiti o svome djelovanju između dviju sjednica.

YOU ARE HERE: Organizacija Općinski odbor